Liên minh Hợp tác xã Cao Bằng nỗ lực phát triển kinh tế tập thể

Thứ hai - 06/11/2017 11:37
Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Cao Bằng thành lập từ năm 1995 trên cơ sở sát nhập Ban Quản lý HTX mua bán và Liên hiệp Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng. Sau 17 năm đi vào hoạt động, toàn tỉnh đã có 350 HTX đăng ký sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, thương mại dịch vụ, vận tải ô tô và dịch vụ vệ sinh môi trường.
Liên minh Hợp tác xã Cao Bằng nỗ lực phát triển kinh tế tập thể
Liên minh HTX Cao Bằng ra đời với chức năng, nhiệm vụ là đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các HTX, các doanh nghiệp thành viên, tuyên truyền, vận động phát triển HTX, hỗ trợ và tư vấn các điều kiện cần thiết cho sự hình thành, phát triển HTX; Thực hiện các chương trình tư vấn, hỗ trợ HTX và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ HTX; Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động HTX. Đồng thời, là đại diện cho HTX, doanh nghiệp thành viên trong quan hệ phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

Khi mới ra đời, hoạt động của Liên minh HTX Cao Bằng gặp không ít khó khăn. Đa số cán bộ cơ sở và nông dân chưa hiểu đầy đủ về luật HTX, việc chuyển đổi và thành lập mới HTX còn mang tính hình thức và thiếu những mô hình hoạt động có hiệu quả. Các HTX tham gia vào liên minh, song chưa nhận thức đúng HTX kiểu mới. Thêm vào đó nguồn vốn của các cơ sở còn hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của HTX trong quá trình chuyển đổi và xây dựng. Bên cạnh đó, vốn lưu động ít cũng làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các HTX gặp nhiều khó khăn dẫn đến không mở rộng được quy mô hoạt động dịch vụ, hiệu quả kinh doanh thấp, khả năng đáp ứng nhu cầu dịch vụ cho xã viên hạn chế. Khi các HTX chuyển sang hoạt động theo phương thức gắn với cơ chế thị trường, thực hiện liên kết, hợp tác liên doanh với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế còn nhiều bất cập như về công nghệ, vốn, khả năng tiếp thị, quảng cáo. 

Để khắc phục những khó khăn yếu kém trên, lãnh đạo Liên minh HTX Cao Bằng xác định: Tập trung phân loại các HTX để hỗ trợ, giúp đỡ các HTX tiếp tục chuyển đổi có hiệu quả. Giải thể các HTX yếu kém không có khả năng chuyển đổi để thành lập mới các hình thức kinh tế hợp tác đa dạng, phù hợp hơn với đặc điểm của từng địa phương. Tập trung phát triển các mô hình như: mô hình HTX kinh doanh tổng hợp; mô hình HTX dịch vụ tổng hợp; HTX nông nghiệp ngành hàng... Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật HTX, các văn bản hướng dẫn thi hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác và HTX. Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế hợp tác và HTX kiểu mới ở địa phương cho bà con xã viên. Đồng thời rà soát lại tình hình cụ thể của từng địa phương và bổ sung trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành thêm một số chính sách và thực hiện một số giải pháp mang tính hỗ trợ về kinh tế tập thể, để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tổ hợp tác và HTX phát triển. Có những chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng vay vốn để các HTX xây dựng trụ sở, xây dựng kho bãi, mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đồng thời, có kế hoạch đào tạo tập huấn, bồi dưỡng cán bộ chuyên môn cho các cán bộ trẻ có năng lực, coi đó như là một giải pháp quan trọng nâng cao nguồn lực lâu dài cho phát triển của khối kinh tế tập thể. Mặt khác, tiến hành tổng kết, nghiên cứu các mô hình kinh tế hợp tác, mà Liên minh HTX tỉnh đã triển khai như: Chương trình đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; Dự án xây dựng các HTX làng nghề truyền thống ở tỉnh; Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX; Tích cực tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại của quốc gia; Vận động các HTX điển hình tham gia vào hội chợ do địa phương và trung ương tổ chức, nhằm đẩy mạnh việc tìm kiếm hợp đồng, bạn hàng mới, tạo công ăn việc làm cho xã viên... 

Mới đây, khi biết tin Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức “Hội chợ triển lãm quốc tế hàng tiêu dùng tiểu thủ công nghiệp, nông sản và thực phẩm năm 2012”, Liên minh HTX Cao Bằng đã tích cực tham gia vào Hội chợ này, lựa chọn những sản phẩm đặc trưng của tỉnh để tham gia Hội chợ, như: Dao, búa, kéo, liềm của HTX Long Chiến xã Phúc Sen, làng nghề rèn truyền thống nổi tiếng không chỉ trong tỉnh mà còn có tiếng ở nhiều nơi, sản phẩm 2 lần được tặng Huy chương vàng tại các Hội chợ năm 2006 và 2009. Bánh khẩu sli, thịt hun khói, thạch đen, chè ô long chất lượng cao và một số mặt hàng dệt thổ cẩm như: khăn chải bàn, túi khoác, balô… cũng được chọn lựa tham gia Hội chợ. Gian hàng của Liên minh HTX Cao Bằng được rất nhiều người quan tâm, qua đó ký kết được thêm nhiều hợp đồng mới cho các sản phẩm nông cụ dao, rìu, liềm… của HTX Long Chiến, sản phẩm thịt bò Mông của Công ty Xây dựng Lê Thanh. 
 

Lãnh đạo liên minh HTX Cao Bằng chụp ảnh kỷ niệm tại hội chợ VIETPO 2012.


Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của Liên minh HTX Cao Bằng, cùng lãnh đạo các HTX, trong những năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn chung trong nền kinh tế của cả nước, nhưng doanh thu hàng năm của HTX Cao Bằng luôn tăng, tổng doanh thu năm 2011 đạt trên 114 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 3 tỷ 603 triệu đồng, tạo việc làm cho 1.482 lao động với mức thu nhập bình quân 1,6 triệu đồng/người/tháng, giải quyết việc làm cho hơn 3000 lao động thời vụ, góp phần phát triển kinh tế địa phương, giúp Cao Bằng từng bước xóa đói, giảm nghèo. Với những đóng góp đó, Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen, danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và tỉnh Cao Bằng trao tặng. 

Tuy nhiên, theo bà Riêu Thị Thư - Giám đốc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ HTX - Doanh nghiệp nhỏ và vừa trực thuộc Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng cho biết: “Phát triển kinh tế tập thể của tỉnh Cao Bằng còn gặp nhiều khó khăn, chưa tương xứng với một địa phương có nhiều tiềm năng. Tỉnh vẫn chưa thành lập được Quỹ hỗ trợ phát triển HTX nên rất khó khăn về nguồn lực để hỗ trợ cho các cơ sở mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Do vậy, để HTX trên địa bàn tỉnh Cao Bằng phát triển mạnh hơn nữa, nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, cần có sự chung tay góp sức của Liên minh HTX Việt Nam, đặc biệt là có sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan ban ngành của tỉnh cũng như của trung ương, nhất là của Bộ Công Thương trong hoạt động xúc tiến thương mại cho các sản phẩm của Cao Bằng”.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • VĂN BẢN MỚI

20 - NQ/TW

Nghị quyết số 20 - NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Lượt xem:81 | lượt tải:37

Số 487-KH/TU

KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 70-KH/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Lượt xem:86 | lượt tải:0

70-KL/TW

Kết luận số: 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Lượt xem:99 | lượt tải:34

/BC-LMHTX

báo cáo cụm Hà Giang

Lượt xem:724 | lượt tải:334

43/2001/NĐ-CP

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Lượt xem:636 | lượt tải:212

34/2011/NĐ-CP

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Lượt xem:723 | lượt tải:238

01/2011/TT-BNV

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ thay thế Thông tư 55/2005 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Lượt xem:689 | lượt tải:249

62/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Lượt xem:606 | lượt tải:237

53/2007/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Lượt xem:597 | lượt tải:253

60/2005/QH11

Luật Doanh nghiệp 2005

Lượt xem:439 | lượt tải:239
lich cong tac hoidap 1
  • Thống kê truy cập

  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay352
  • Tháng hiện tại7,281
  • Tổng lượt truy cập995,301

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XàTỈNH CAO BẰNG
Chịu trách nhiệm: Ông Đàm Văn Độ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng
Thực hiện nội dung: Phòng Tuyên truyền phát triển HTX và thành viên
Email: lmhtx@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206 3 509 198  - Fax: 0206 3852.244
Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở MTTQ và các đoàn thể tỉnh (Khu đô thị Đề Thám (km5) - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Ghi rõ nguồn  (htttp://lmhtx.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây