Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng

http://lmhtx.caobang.gov.vn


Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng thực hiện công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ quản lý hợp tác xã năm 2018

Thực hiện Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện vốn sự nghiệp năm 2018 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2018, Liên minh hợp tác xã tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 04 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý hợp tác xã trong toàn tỉnh với số lượng học viên tham gia 188 người.
          Thực tế đa số các cán bộ hợp tác xã năng lực còn nhiều yếu kém, chủ yếu làm theo kinh nghiệm chưa được đào tạo, bồi dưỡng trước khi đảm nhiệm các vị trí quản lý HTX. Tư duy sản xuất, kinh doanh chưa theo kịp với sự phát triển của cơ chế thị trường, thiếu tính nhạy bén và năng động trong tổ chức điều hành.

          Trước tình hình đó Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tích cực tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, thành viên hợp tác xã phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

          Để tổ chức được các lớp đào tạo ngay từ ban đầu đã xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo cho các lớp học được tổ chức trong năm. Sau đó với từng lớp học được tổ chức, công tác tuyển sinh ra thông báo gửi giấy mời đến đơn vị hợp tác xã được tham gia bồi dưỡng.
          Lớp học có đối tượng là các cán bộ hợp tác xã trong toàn tỉnh Cao Bằng như các thành viên trong Hội đồng quản trị hợp tác xã, Giám đốc hợp tác xã, cán bộ làm công tác kiểm soát, cán bộ làm công tác kế toán trong hợp tác xã.  Giảng viên các lớp bồi dưỡng là các giảng viên có kinh nghiệm thuộc trường Đào bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã thuộc Liên minh hợp tác xã Việt Nam. Nội dung các chương trình đã bồi dưỡng thuộc khung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã năm 2018 của Trường Bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã như: Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý HTX; Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán HTX; Kỹ năng điều hành HTX kiểu mới, xây dựng chuỗi giá trị nông sản; Pháp luật về hợp đồng HTX.    
image001
Ảnh các học viên trong lớp học
           Với mỗi lớp học, sau khi học lý thuyết trên lớp các học viên còn được đi tham quan, học hỏi thực tế về cách thức quản lý, tổ chức điều hành hợp tác xã, máy móc trang thiết bị, tiến bộ khoa học công nghệ mới trong sản xuất ở các mô hình hợp tác xã sản xuất giỏi, các cá nhân điển hình tiên tiến  tại các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa ...

          
Tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản trong quá trình tổ chức và triển khai hoạt động của các HTX, kiến thức về Luật HTX năm 2012, nội dung Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật HTX, các kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành hợp tác xã, xây dựng các hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị sản xuất, kiến thức kế toán trong hợp tác xã, pháp luật về lao động. Ngoài ra, các học viên còn được tuyên truyền triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực hợp tác xã, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế trong thời kỳ hiện nay.
          
          Những kiến thức tiếp thu được qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng là tiền đề quan trọng góp phần nâng cao năng lực cán bộ hợp tác xã, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tạo việc làm cho các thành viên. Phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo mở các lớp tập huấn cán bộ hợp tác xã trong toàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh - Hà Ngô Tuấn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây