Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng

http://lmhtx.caobang.gov.vn


THÔNG BÁO Về việc đăng ký danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tỉnh Cao Bằng

Ngày 17/3/2020 Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Cao Bằng ra công văn số 274/SKHĐT-ĐKKD về việc đăng ký danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nông thôn tỉnh Cao Bằng.
Thực hiện các quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT, ngày 06/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Hướng dẫn số 488/HD-UBND ngày 02/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND,ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng.
Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng  thông báo tới các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hợp tác xã là thành viên gửi danh mục đề xuất thực hiện dự án theo Phụ lục đính kèm đến liên minh HTX tỉnh hoặc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh trước ngày 03/4/2020.
Xem công văn tại đây
 

Nguồn tin: Phòng Tuyên Truyền - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây