(Đồng chí Mông Văn Lục- phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khai mạc hội nghị)

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp Tập huấn cán bộ quản lý HTX và thành viên về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023

 14:37 21/09/2023

Từ ngày 12/9 – 14/9/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Tập huấn huấn cán bộ quản lý HTX và thành viên về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát triển  hợp tác xã năm 2023

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát triển hợp tác xã năm 2023

 10:18 09/08/2023

Từ ngày 28/7 - 7/8/2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Hội nông dân tỉnh, Hội nông dân 3 huyện, thành phố: Thành phố Cao Bằng, huyện Trùng Khánh, Quảng Hòa tổ chức thành công 03 Hội nghị tuyên truyền phát triển hợp tác xã năm 2023.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SỐ 436/KH-UBND

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SỐ 436/KH-UBND

 14:57 23/05/2023

Ngày 01 tháng 3 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND, Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Hướng tới kỳ niệm 77 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/2023)

Hướng tới kỳ niệm 77 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/2023)

 10:43 05/04/2023

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể phát triển năng động, hiệu quả, bền vững

THÔNG BÁO Về việc mời doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia thực hiện kế hoạch dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị

THÔNG BÁO Về việc mời doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia thực hiện kế hoạch dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị

 15:42 21/02/2023

Thực hiện công văn số 247/TB-SNN ngày 10 tháng 02 năm 2023 về việc thông báo mời doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia thực hiện kế hoạch dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị

Liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi ở Cao Bằng

Liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi ở Cao Bằng

 08:25 16/11/2022

Kinh tế tập thể, hợp tác xã ở tỉnh Cao Bằng đã có nhiều sự phát triển, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Hiện nay, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục thay đổi tích cực với những cách làm mới, sáng tạo, hướng đến phát triển lâu dài, bền vững.

Thông báo khuyến khích, kêu gọi các HTX tham gia xây dựng kế hoạch, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Tiểu dự án 02, Dự án 03, Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thông báo khuyến khích, kêu gọi các HTX tham gia xây dựng kế hoạch, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Tiểu dự án 02, Dự án 03, Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 10:29 28/10/2022

Ngày 28/10/2022 Liên minh hợp tác xã tỉnh đã ban hành Thông báo số 276/TB-LMHTX về việc thông báo khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp, HTX tham gia xây dựng kế hoạch, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Tiểu dự án 02, Dự án 03, Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

70 học viên được tập huấn về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

70 học viên được tập huấn về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

 15:46 21/09/2022

Ngày 8/9, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn cán bộ HTX về phát triển kinh tế tập thể, HTX năm 2022 cho cán bộ quản lý, lãnh đạo của 70 HTX trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

 17:54 03/07/2022

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT), khu vực KTTT nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Nhận thức về phát triển KTTT, mà trọng tâm là hợp tác xã trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân được nâng lên

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ  6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

 17:28 03/07/2022

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, các huyện và thành phố thường xuyên quan tâm và có chủ trương chính sách phù hợp phát triển kinh tế tập thể, HTX đã góp phần nâng cao năng lực quản lý đối với cán bộ HTX, tạo điều kiện để HTX đổi mới công nghệ, tiếp cận thị trường để sản xuất, tiêu thụ hàng hóa đáp ứng nhu cầu người dân.

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG VÀ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM VÀ TUYÊN TRUYỀN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021 -2025

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG VÀ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM VÀ TUYÊN TRUYỀN PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2021 -2025

 08:30 25/04/2022

Thực hiện công văn số 197/LMHTXVN-TTTT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc tổ chức triển khai và ký kết Chương trình phối hợp của ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 -2025.

Bài viết xủa Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc về phát triển  Kinh tế tập thể, hợp tác xã

Bài viết xủa Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc về phát triển Kinh tế tập thể, hợp tác xã

 09:25 20/04/2022

Với sự quan tâm đặc biệt, ngày 12/4/2022, đồng chí Chủ tịch Nước đã có bài viết trên Báo Nhân Dân, với tiêu đề "Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là tất yếu khách quan, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta"

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 14:32 24/01/2022

Kinh tế tập thể (KTTT), Hợp tác xã (HTX) đóng vai trò quan trọng trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp,... Nhận thức rõ điều đó, trong thời gian qua Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng đã quan tâm phát triển hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp, nông hộ trong sản xuất; xây dựng thương hiệu, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển Hợp tác xã và thành viên năm 2021

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển Hợp tác xã và thành viên năm 2021

 09:08 14/01/2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Năm 2021 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển Hợp tác xã và thành viên.

Chương trình hành động số 3301/CTr-UBND về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025.

Chương trình hành động số 3301/CTr-UBND về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025.

 21:51 05/01/2022

Ngày 30 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Chương trình hành động số 3301/CTr-UBND về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2025.

TIẾP CẬN VỐN THÚC ĐẨY THÀNH LẬP,  PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

TIẾP CẬN VỐN THÚC ĐẨY THÀNH LẬP, PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

 14:57 23/12/2021

Năm 2021, Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng mở 02 lớp tập huấn quản lý, vận hành và hướng dẫn tiếp cận vốn Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã cho 70 người là cán bộ quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XàTỈNH CAO BẰNG
Chịu trách nhiệm: Ông Đàm Văn Độ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng
Thực hiện nội dung: Phòng Tuyên truyền phát triển HTX và thành viên
Email: lmhtx@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206 3 509 198  - Fax: 0206 3852.244
Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở MTTQ và các đoàn thể tỉnh (Khu đô thị Đề Thám (km5) - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Ghi rõ nguồn  (htttp://lmhtx.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây