Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị Học tập Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Thứ sáu - 20/05/2022 10:21
Hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 19/5/2022, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị Học tập Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), ngày 19/5/2022, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị Học tập Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay” ; Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu Di tích Pác Bó xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Chi bộ phối hợp với chính quyền, đoàn thể tổ chức lễ báo công, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng).
62fee94c99f358ad01e2 1
(Đồng chí Hà Ngô Tuấn - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Báo công dâng bác)
Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hà Ngô Tuấn, Bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Đồng chí Đàm Văn Độ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp với 11 đảng viên và 5 quần chúng tham dự.
Hội nghị được nghe đồng chí Ngô Thị Thùy Dương - Phó Bí thư Chi bộ quán triệt nội dung chuyên đề 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”; Hướng dẫn đảng viên xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân.
d78a9cd5b36f72312b7e
(Đồng chí Hà Ngô Tuấn - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị)
Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” gồm 6 phần: Những vấn đề chung của cuốn sách; Chủ nghĩa xã hội là gì hay lý luận chung về chủ nghĩa xã hội Việt Nam; Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa; Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thười gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì; Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Giá trị và ý nghĩa cuốn sách. Cuốn sách tổng hợp 29 bài viết, được tác giả phân tích, tổng kết thực tiễn, phát triển, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng như những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trên nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội, như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng thời vận dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, tạo nên sự đồng thuận để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, để đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
9ef7586c10d3d18d88c2
(Toàn cảnh Hội nghị Học tập Chuyên đề 2022)
Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Ngô Tuấn, Bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đề nghị việc học tập, làm theo Bác là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Cần kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác truyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã; Tư vẫn, hỗ trợ các hợp tác xã và thành viên; Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX và xã viên; Hướng dẫn các HTX tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; Hướng dẫn các HTX tiếp cận các nguồn vốn, quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc; đổi mới hiệu quả công tác chuyên môn, đổi mới trong phong cách, tác phong công tác của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu và của từng cán bộ, công chức, viên chức; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị HTX và thành viên./.
Một số hình ảnh khác tại Hội nghị

 
c7e4504220fde1a3b8ec
 
5b06924e63f2a2acfbe3
 
9878ba5bf3e432ba6bf5
 
b6b79a3bd28413da4a95

Nguồn tin: Phòng tuyên truyền phát triển Hợp tác xã và thành viên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • VĂN BẢN MỚI

20 - NQ/TW

Nghị quyết số 20 - NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Lượt xem:64 | lượt tải:30

Số 487-KH/TU

KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 70-KH/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Lượt xem:81 | lượt tải:0

70-KL/TW

Kết luận số: 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Lượt xem:92 | lượt tải:32

/BC-LMHTX

báo cáo cụm Hà Giang

Lượt xem:720 | lượt tải:332

43/2001/NĐ-CP

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Lượt xem:631 | lượt tải:210

34/2011/NĐ-CP

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Lượt xem:716 | lượt tải:236

01/2011/TT-BNV

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ thay thế Thông tư 55/2005 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Lượt xem:684 | lượt tải:247

62/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Lượt xem:602 | lượt tải:235

53/2007/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Lượt xem:593 | lượt tải:248

60/2005/QH11

Luật Doanh nghiệp 2005

Lượt xem:433 | lượt tải:236
lich cong tac hoidap 1
  • Thống kê truy cập

  • Đang truy cập9
  • Hôm nay27
  • Tháng hiện tại3,428
  • Tổng lượt truy cập991,448

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XàTỈNH CAO BẰNG
Chịu trách nhiệm: Ông Đàm Văn Độ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng
Thực hiện nội dung: Phòng Tuyên truyền phát triển HTX và thành viên
Email: lmhtx@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206 3 509 198  - Fax: 0206 3852.244
Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở MTTQ và các đoàn thể tỉnh (Khu đô thị Đề Thám (km5) - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Ghi rõ nguồn  (htttp://lmhtx.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây