Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Thứ hai - 14/09/2020 09:18
Trong 2 ngày 09 và 10/9, tại thành phố Cao Bằng, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội thành viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
          Tham dự đại hội có Đ/c Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Đ/c Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; Đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; cùng đại biểu đại diện cho các hợp tác xã thành viên trên địa bàn tỉnh. 
2
Đ/c Đàm Văn Độ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng phát biểu khai mạc Đại hội
 
3
Hình ảnh các đại biểu tham dự hội nghị

          Trong những năm qua, khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
         
          Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 356 HTX, tính từ năm 2016 thành lập mới được 120 HTX, bình quân hàng năm thành lập mới 30 HTX, đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong 356 HTX, Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng: 104 HTX, chiếm 29.2%; Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 69 HTX, chiếm 19.4%; Dịch vụ vệ sinh môi trường: 19 HTX, chiếm 5.3%; Giao thông vận tải: 21 HTX, chiếm 5.9%; Nông, lâm nghiệp và dịch vụ nông nghiệp: 91 HTX, chiếm 25.6%; Thương mại, dịch vụ: 52 HTX, chiếm 14.6%. Trong tổng số 356 HTX, có 253 HTX đang hoạt động chiếm 71%, số HTX ngừng hoạt động103 HTX, chiếm 29%.
 
4
Đ/c Mông Văn Lục - Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội
 
          Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, bình quân doanh thu HTX đạt 1.400 triệu đồng/năm , tăng 47%; nộp ngân sách 46.6 triệu đồng/HTX/năm, tăng 55%; thu nhập bình quân của người lao động đạt 50 triệu đồng/người/năm, tăng 38.9% so với năm 2016. Về trình độ tổ chức và quản lý HTX, hiện nay các HTX chủ yếu được tổ chức theo mô hình vừa quản lý, vừa điều hành, tổng số cán bộ quản lý HTX 1.083 người trong đó, cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng 81 người, trung cấp 211 người, còn lại chưa qua đào tạo hoặc chỉ có chứng chỉ bồi dưỡng.

          Nhìn chung trong nhiệm kỳ vừa qua, tình hình kinh tế tập thể, hợp tác xã có những bước phát triển mới, các hợp tác xã tăng cường đầu tư cơ sở, vật chất, kỹ thuật, đổi mới trang thiết bị nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động. Hoạt động sản xuất các hợp tác xã đáp ứng nhu cầu kinh tế, đời sống, xã hội của thành viên, người lao động và cộng đồng dân cư địa phương, đã xuất hiện thêm nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho các thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng trong bức tranh tổng thể kinh tế của tỉnh.
     
          Nằm trong chương trình hội nghị Đoàn Chủ tịch đã trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Liên minh HTX tỉnh khóa V, Báo cáo của Ủy ban kiểm tra khóa V. Tiếp đó Hội nghị bầu đoàn đại biểu dự đại hội Liên minh HTX Việt Nam, thảo luận và góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo Điều lệ (sửa đổi) của Liên minh HTX Việt Nam.
 
5
Đc Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại Đại hội
 

           Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh ghi nhận và biểu dương những thành tích trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020.

           Trước thành quả này, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Nguyễn Văn Thịnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đồng hành, hỗ trợ Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng trong phát triển KTTT, HTX.

          Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh lưu ý với Ban Chấp hành khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025 Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng cần thống nhất nhận thức, phát triển KTTT, HTX là xu thế tất yếu, khách quan, là phương thức tổ chức sản xuất phổ biến và hiệu quả, liên kết hộ cá thể để ứng dụng công nghệ cao, huy động các nguồn lực sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, giảm chi phí, tăng thu nhập là động lực để phát triển kinh tế - xã hội.

          Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh đặc biệt nhấn mạnh việc Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng cần đề ra các biện pháp để hiện thực hóa các mục tiêu giai đoạn 2020-2025; Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX, đẩy mạnh xây dựng Liên minh HTX tỉnh vững mạnh, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thành viên và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá; Hướng mọi hoạt động và nguồn lực cho sự phát triển của KTTT, HTX.

6
Đc Lê Hải Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tới dự và phát biểu tại Đại hội

           Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định nhiều năm qua, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có những đóng góp nhất định vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương, cảm ơn tới đóng góp của Liên minh HTX Việt Nam trong hướng dẫn hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đồng thời nhấn mạnh vai trò hoạt động của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong công tác tư vấn hỗ trợ đối với các hợp tác xã hoạt động.

          Liên minh Hợp tác xã cần là cầu nối giữa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và các cơ quan chức năng, UBND tỉnh. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phổ biến sâu rộng hơn nữa mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã trong đời sống kinh tế xã hội của người dân, nêu lên những ưu điểm của mô hình hợp tác so với kinh doanh cá thể, kinh doanh hộ gia đình cũng như các mô hình kinh tế khác như hình thức cổ phần hay doanh nghiệp.

          Mục tiêu trong thời gian tiếp theo phát triển các hợp tác xã không chạy theo số lượng mà chú trọng phát triển các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả khai thác được tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Cao Bằng, tập trung vào những lĩnh vực, ngành nghề mà tỉnh có lợi thế. Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cần giữ được sự phát triển ổn định đồng thời cần thu hút được nguồn lao động có tay nghề, có chất lượng đã qua đào tạo vào làm việc trong các đơn vị hợp tác xã có như vậy mới tạo được sự phát triển bền vững của các hợp tác xã.
 
7
Đc Nguyễn Văn Thịnh trao tặng ảnh Bác Hồ với hợp tác xã cho Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng

          Tại đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội VI nhiệm kỳ 2020-2025 Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng đặt ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng như: Mỗi năm thành lập mới 15 HTX trở lên, phấn đấu đến năm 2025 trên địa bản tỉnh có 460 HTX, giải quyết việc làm cho 6.800 người lao động; Mỗi năm kết nạp được 10 đơn vị thành viên trở lên; Giải thể các HTX không hoạt động hiệu quả trong 12 tháng; Phấn đấu đến năm 2025 có trên 70% HTX kinh doanh có lãi; 80% số xã có HTX, mỗi huyện xây dựng 1-2 mô hình gắn với chuỗi giá trị sản phẩm; Phấn đấu từ 70% trở lên cán bộ HTX được đào tạo, bồi dưỡng; thu nhập của HTX và thành viên tăng 1,5 lần; số HTX được thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước tăng 2 lần so với nhiệm kỳ trước; Xây dựng cơ quan Liên minh HTX tỉnh đoàn kết, dân chủ, hoạt động hiệu lực hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          Để đạt mục tiêu đề ra, Đại hội Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng cũng đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp: Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; Đẩy mạnh hoạt động vận động, tư vấn thành lập HTX, kết nạp thành viên Liên minh HTX tỉnh, triển khai xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị; Tăng cường tư vấn, hỗ trợ HTX tiếp cận cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về KTTT, HTX; Nâng cao năng lực quản lý HTX; Tăng cường và nâng cao hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua phát triển KTTT, HTX; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ, viên chức Liên minh HTX tỉnh, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, hỗ trợ HTX.

Một số hình ảnh đại diện của Sở, ngành, các hợp tác xã trình bày tham luận tại hội nghị.
8
Bà Nguyễn Thanh Tâm - Giám đốc HTX Tâm Hòa trình bày tham luận tại Đại hội
 
9
 
Ông Nông Thanh Chuẩn - Giám đốc HTX Dịch vụ môi trường Trà Lĩnh trình bày tham luận tại Đại hội
 
10
Ông Nguyễn Công Danh - PGĐ Sở Nông nghiệp trình bày tham luận tại Đại hội
 
11
Ông Nhan Viết Thái - PGĐ Sở Công thương trình bày tham luận tại Đại hội

Nằm trong chương trình Đại hội, đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh cao Bằng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
12
13
14
15
16

Một số hình ảnh gian hàng giới thiệu sản phẩm của các đơn vị hợp tác xã tại Đại hội
17
18
19
20
21

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Đàm Văn Độ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và lãnh đạo các cơ quan của tỉnh Cao Bằng đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để KTHT, HTX tỉnh Cao Bằng từng bước phát triển.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • VĂN BẢN MỚI

20 - NQ/TW

Nghị quyết số 20 - NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Lượt xem:80 | lượt tải:37

Số 487-KH/TU

KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận số 70-KH/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Lượt xem:86 | lượt tải:0

70-KL/TW

Kết luận số: 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Lượt xem:99 | lượt tải:34

/BC-LMHTX

báo cáo cụm Hà Giang

Lượt xem:724 | lượt tải:334

43/2001/NĐ-CP

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Lượt xem:636 | lượt tải:212

34/2011/NĐ-CP

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Lượt xem:723 | lượt tải:238

01/2011/TT-BNV

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ thay thế Thông tư 55/2005 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Lượt xem:689 | lượt tải:249

62/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Lượt xem:606 | lượt tải:237

53/2007/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Lượt xem:597 | lượt tải:253

60/2005/QH11

Luật Doanh nghiệp 2005

Lượt xem:439 | lượt tải:238
lich cong tac hoidap 1
  • Thống kê truy cập

  • Đang truy cập7
  • Hôm nay294
  • Tháng hiện tại7,223
  • Tổng lượt truy cập995,243

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XàTỈNH CAO BẰNG
Chịu trách nhiệm: Ông Đàm Văn Độ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng
Thực hiện nội dung: Phòng Tuyên truyền phát triển HTX và thành viên
Email: lmhtx@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206 3 509 198  - Fax: 0206 3852.244
Địa chỉ: Tầng 5, Trụ sở MTTQ và các đoàn thể tỉnh (Khu đô thị Đề Thám (km5) - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Ghi rõ nguồn  (htttp://lmhtx.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây