Hướng tới kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam: Lịch sử hình thành và phát triển của Liên minh HTX Việt Nam

Thứ sáu - 10/04/2020 09:43
Ngày 03/04, Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành công văn 221/LMHTXVN-TTTT về Tuyên truyền Kỷ niệm 74 năm ngày Hợp tác xã Việt Nam, kèm theo Đề cương tuyên truyền gửi Liên minh HTX các tỉnh/thành phố.
Trụ sở Liên minh HTX Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Đề cương tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX và Liên minh HTX Việt Nam nhân Kỷ niệm 74 ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia HTX nông nghiệp và 9 năm ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận ngày 11/4 là Ngày HTX Việt Nam.
Trong đó, Đề cương tuyên truyền chia làm 3 nội dung lớn, đó là: Lịch sử hình thành và phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX ở Việt Nam; Lịch sự hình thành và phát triển của Liên minh HTX Việt Nam; Ý nghĩa ngày HTX Việt Nam 11/4.
Cùng với quá trình hình thành và phát  triển phong trào HTX ở Việt Nam, các tổ chức đại diện và hỗ trợ cho khu vực HTX lần lượt được thành lập, đáp ứng yêu cầu tư vấn, hỗ trợ cho các HTX phát triển theo chủ trương của Đảng, nhà nước.
Năm 1955, Ban quản lý HTX mua bán Việt Nam, được thành lập với nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ cho các HTX, liên hiệp HTX mua bán trong phạm vi toàn quốc. Năm 1978, Liên hiệp HTX tiểu - thủ công nghiệp Trung ương (gọi tắt là Liên hiệp xã Trung ương) được thành lập với nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ cho các HTX, liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực tiểu - thủ công nghiệp cả nước.
Năm 1993, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ, tháng 10 năm 1993, Đại hội đại biểu toàn quốc các HTX Việt Nam lần thứ nhất thành lập Hội đồng Liên minh HTX Việt Nam, có chức năng, nhiệm vụ đại diện và hỗ trợ cho tất cả các HTX hoạt động ở các ngành, lĩnh vực của nền  kinh tế quốc dân.

Đến nay, Liên minh HTX Việt Nam đã trải qua 5 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc son đánh dấu sự phát triển về tổ chức và hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam gắn với quá trình củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tổ chức của Liên minh HTX Việt Nam được kiện toàn từ Trung ương đến tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam từng bước được đổi mới, bám sát chức năng, nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động, không ngừng nâng cao hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu của các HTX và thành viên.
Những năm qua, Liên minh HTX Việt Nam tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện môi trường  pháp luật về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước; xây dựng các chương trình, chủ động triển khai thực hiện các Đề án hỗ trợ phát triển HTX theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, HTX điển hình để giới thiệu, nhân rộng; tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Liên minh HTX các cấp và khu vực HTX đáp ứng với yêu cầu mới, tư vấn, hướng dẫn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các HTX, thành viên; giới thiệu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các cơ sở kinh tế tập thể, HTX; kiện toàn tổ chức, đổi mới lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, liên kết hệ thống; tập trung chuẩn bị Đại hội hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong khu vực kinh tế tập thể, HTX; khen thưởng những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để tranh thủ sự hỗ trợ nguồn lực cho kinh tế tập thể, HTX của các tổ chức, các nước có phong trào HTX phát triển để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu hợp tác cùng phát triển. Đặc biệt, năm 2019, Liên minh HTX Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX trong lĩnh vực phi nông nghiệp; Hội nghị toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, qua đó Ban Bí thư ra Kết luận số 70-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; Sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng; tổ chức thành công nhiều sự kiện như: Diễn đàn Kinh tế hợp tác lần thứ nhất; Diễn đàn pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; xây dựng Đề án trình Ban Bí thư về Đại hội hệ thống Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025...
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thừa ủy quyền Chủ tịch Nước trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Liên minh HTX Việt Nam vào dịp Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Liên minh HTX Việt Nam 


Với những thành tích đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Liên minh HTX và các thành viên Liên minh HTX đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng nhiều hình thức và danh hiệu khen thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2005, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2007, Cờ Thi đua của Chính phủ cho đơn vị xếp thứ ba Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp năm 2007, Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2010, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2018 - nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993-29/10/2018), Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019 - Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; nhiều tập thể và cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”; nhiều Huân chương các hạng; Hàng ngàn cờ thi đua của Chính phủ và nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Liên minh HTX tỉnh, thành phố và các thành viên còn được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trao tặng hàng chục ngàn Bằng khen và danh hiệu thi đua khác.
 

Nguồn tin: Nguồn Liên minh HTX Việt Nam:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • VĂN BẢN MỚI

/BC-LMHTX

báo cáo cụm Hà Giang

Lượt xem:450 | lượt tải:225

1145/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án, công trình thực hiện trong kế hoạc sử dụng đất năm 2017 của huyện Hà Quảng

Lượt xem:319 | lượt tải:157

330 /QĐ-UBND

QUY CHẾ Phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị trong công tác quản lý Nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu và Khu công nghiệp

Lượt xem:447 | lượt tải:228

43/2001/NĐ-CP

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Lượt xem:399 | lượt tải:140

34/2011/NĐ-CP

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Lượt xem:488 | lượt tải:160

01/2011/TT-BNV

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ thay thế Thông tư 55/2005 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Lượt xem:451 | lượt tải:168

60/2010/QH12

Luật khoáng sản của Quốc hội

Lượt xem:413 | lượt tải:159

62/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Lượt xem:370 | lượt tải:151

NĐ 29/2008/NĐ-CP

Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Lượt xem:335 | lượt tải:157

53/2007/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Lượt xem:340 | lượt tải:163
lich cong tac hoidap 1
  • Thống kê truy cập

  • Đang truy cập11
  • Hôm nay157
  • Tháng hiện tại6,315
  • Tổng lượt truy cập805,272

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN MINH HỢP TÁC XàTỈNH CAO BẰNG
Chịu trách nhiệm: Ông Đàm Văn Độ - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cao Bằng
Thực hiện nội dung: Phòng Tuyên truyền phát triển HTX và thành viên
Email: lmhtx@caobang.gov.vn - Điện thoại: 0206 3850 394   - Fax: 0206 3852.244
Địa chỉ: Số 077, phố Bế Văn Đàn - phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Ghi rõ nguồn  (htttp://lmhtx.caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây